WINDOWS SERVER 2008 R2 REMOTE DESKTOP SERVICES – Remote Desktop Licencing

Remote desktop servisleri istemci bilgisayarların bağlantıları için CAL (Client Access Licence) gerektiren bir yapıdır.

Birinci bölümde Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Servislerinden “Remote Desktop Session Host” yani “Terminal Server” rölünü sunucuya atamış idik.  Bu bölümde remote desktop session host sunucumuza remote desktop licencing rolünü atayacağız.

Remote desktop licencing rolünü kurduktan sonra istemci bilgisayarların CAL bilgilerini ilgili yerden girişini yapacağız. Eğer network ortamında birden fazla remote desktop session host görevi gören sunucu var ise ve bu kurduğumuz sunucu da bunlardan yeni bir tane olanı ise lisanslama sunucusu olarak belirlediğimiz merkezi bir remote desktop licence server’ı da bu sunucuya tanımlayabiliriz. Böylece her bir remote desktop session host sunucusu tek bir sunucudan CAL bilgilerini alacaktır.

Remote desktop session host lisansları iki şekilde yapılmaktadır: Per User ve Per Device (kullanıcı başına, aygıt başına).

Eğer bilgisayar ve kullanıcı sayısı sabit ise ve her kullanıcı sadece kendi bilgisayarını kullanıyor ise per user veya per device seçiminde bir farklılık yoktur. Ancak 30 bilgisayar ve 60 kullanıcının olduğu bir sistemde aygıt başına lisanlama maliyet açısından sağlıklı olacaktır. Eğer ki yapınız gereği kullanıcılar farklı bilgisayarlardan remote desktop session host sunucusuna oturum açıyorsa bu sefer kullanıcı başına lisanslama yapmak maliyet açısından daha avantajlı olacaktır.

Öncelikle ortamda remote desktop licence server’ın olmadığını düşünerek yepyeni bir licence server kurulumu yapalım. Daha sonra var olan bir licence server’a bağlantının nasıl yapılacağını göreceğiz.

Servis rolünün kurulması:

Server Manager üzerinde Remote Desktop Services seçili iken Add Role Services diyerek başlıyoruz:Next ile devam ettiğimizde hangi havuz içinde networkte var olan licence server’ların kullanılabileceğinin belirlendiği ekrana geliyoruz:


Install ile rolü yüklüyoruz: Şimdi remote desktop licencing manager ı açıyoruz:


Server ismi adına sağ click ile active server diyoruz:


Karşımıza yapılandırma sihirbazı geliyor:


Lisans sunucusu Microsoft tarafından onaylanacağı için Microsoft lisans sunucusuna hangi yöntem ile bağlanılacağını seçiyoruz. Automatic connnection diyerek devam ediyoruz:


Sırası ile yetkili ismi ve şirket bilgilerinin kaydedildiği alanlar:Next tıkladığımızda sunucu aktif ediliyor:


Son aşamayı da geçerek lisans sunucusuna RDS CALs bilgilerinin girişi için hazır hale getiriyoruz:


Şimdi ise karşımıza lisans yükleme sihirbazı geldi. Sahip olduğumuz lisans türünü alt seçeneklerden seçerek doğru bilgileri giriyoruz. Burada open licence seçerek devam ettik:


Örnekte open licence seçmiştik. Aşağıdaki ekranda bu lisans için istenen bilgilerin girişini yapıyoruz:


Son olarak product versiyonlicence type ve quantity alanlarını belirliyoruz.  Ekrandan da görüleceği üzere burada 20 adet RDS CALsiçin  kullanıcı başına lisanslamayı yapmış oluyoruz:


Eğer network ortamında hazır bir remote desktop licence server olsa idi, bu rolü yani remote desktop licencing rolünü sunucu üzerine yine kuracaktık ancak aktif etmeyip bu hazır halde var olan remote desktop licence server’ı bu RD Session Host sunucunun da lisans server’ı olduğunu tanımlayacaktık. Bunun için RD licencing manager konsolunu açıyoruz:


Action – connect seçiyoruz:


Gelen kutucuğa var olan RD licence server’ın adını yazıyoruz. Tabii sunucu ismini daha önceden biliyor olmamız lazım:


Lisans bilgilerini görmekteyiz:


Diğer bölümlerde remote desktop servislerini incelemeye devam edeceğiz.

Herkese iyi çalışmalar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *