Tag «server 2008 r2 remote desktop licence»

WINDOWS SERVER 2008 R2 REMOTE DESKTOP SERVICES – Remote Desktop Licencing

Remote desktop servisleri istemci bilgisayarların bağlantıları için CAL (Client Access Licence) gerektiren bir yapıdır. Birinci bölümde Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Servislerinden “Remote Desktop Session Host” yani “Terminal Server” rölünü sunucuya atamış idik.  Bu bölümde remote desktop session host sunucumuza remote desktop licencing rolünü atayacağız. Remote desktop licencing rolünü kurduktan sonra istemci bilgisayarların CAL bilgilerini ilgili yerden girişini yapacağız. Eğer …