Tag «DNS»

DNS Yardımcı Araçların Kullanımı

DNS Server yapılandırmasında kayıp, eksik veya yanlış girilmiş bilgiler neticesinde çeşitli sorunlar meydana gelebilir. DNS komut satırı araçları sayesinde sorgulamalardaki bu hataları ve yanlış girdilerin tespit edilmesi kolaylaşmakta, hem DNS Server’ın hem de host girdileri bulunan istemcilerin bu çeşitli problemleri izlenebilmekte, test edilebilmekte ve yönetilebilmektedir. DNS yöneticilerinin sıklıkla kullandığı nslookup komutu ile örneklere başlayalım: Nslookup: DNS kayıtlarını …

DNS Aging ve Scavenging (Güncel Olmayan Kayıtların Silinmesi)

Bir Active Directory yapısındaki DNS Server’ın rolü ve işlevselliği çok önemlidir. Özellikle sistem yapısı  içeresinde bulunan Active Directory entegreli diğer sunucuların, kendine has bazı hizmetlerini düzgün çalıştırabilmek için DNS servisini kullandıkları düşünülürse, DNS Server’ı neden en iyi performansta tutma gerekliliği anlaşılır. Örneğin yapınızda ISA Server var ve bilgisayar bazlı bir kural oluşturacaksınız. Bu bilgisayar, domain …