Exchange 2013 – Load Balancing (DR Mode)

Exchange 2013 mimari değişikliğine uğramış bir ürün olarak karşımıza çıktı.

Bunlardan en önemlilerinden çoklu yapıda oturum tutma zorunluluğunun artık olmaması. Layer7 load balancer’ların yerine Layer4 load balancer’lar kullanılabilmekte. L4 seviyesindeki balance cihazları daha ucuzdur.

OWA veya RPC bağlantılarında artık session persistence gerekliliği yok. Örneğin bir session bir CAS sunucusuyla haberleştiğinde o CAS sunucusunda devam etmesi gerekmiyor.

Exchange 2010 sürümünde Application katmanında (L7) bir balance gerekliliği vardı, ya LB cihazında tanımlanan bir cookie ile ya da client IP affinity ayarı ile isteğin aynı CAS sunucuna gitmesi sağlanırdı.

2013 sürümde örneğin aşağıdaki şekilde OWA sayfası refresh edildiğinde Network katmanında (L4) bir balance yeterli olmaktadır. İstek CAS sunucuları arasında gezebilir.

 

session

 

CAS Array artık yok ve SMTP Receive görevi CAS sunucularında, SMTP Send görevi ise MBX sunucularındadır.

 

 

lb

PORTLAR:

Outbound to Inbound portlar Load Balancer’ın real IP’sine yönlendirilecektir.

DNS kayıtlarından bahsedelim:

-Domain MX kaydı = mail.domain.com

-PTR kayıtlar; eğer MBX server’lar NAT ile ortak real IP’den çıkıyorsa o IP adresi için açılmalı.

-Eğer her MBX ayrı real IP’ler ile dış dünyaya açılacaksa MBX sunucuların IP’lerinin hepsi için PTR kaydı açılmalı.

-Belirlenen Common Name (mail.domain.com veya owa.domain.com vb) A kaydı; yine Load Balancer real IP adresini işaret etmeli.

SEND CONNECTOR:

Oluşturulan send connector’de HELO ve EHLO yanıtları için FQDN girilmesine ve buradaki ismin A ve PTR kaydında olmasına dikkat edilmeli:

sendconn

LOAD BALANCER DR (Direct Return Mode):

Load Balance Direct Return Mode, yapıdaki Exchange sunucuların Gateway’lerinin Load Balancer olmadığı bir modeldir. Buradaki örnekte kullanıcı herhangi bir yöntemle (OWA, EWS, Activesync, Outlook)  Exchange’e ulaşırken LB real IP adresine istekleri gönderirken, içeriden dışarıya yani dış dünyaya atılan maillerde LB rolü yoktur, mailler MBX sunucularından başka bir real IP üzerinden direkt gönderilir.

Load Balancer Konfigürasyonu:

CAS sunucularında 25 nolu port’u balance etmek için örnek farm oluşturalım. Aynı ayarlar diğer erişimlerde kullanılan 443,587,110,143 portları için de geçerli olacaktır.

farm1

 

Farm ismini ve profili belirledikten sonra VIP ve backend portunu (virtual port) belirliyoruz:

farm2

 

CAS sunucularını sırayla Farm’a ekleyelim:

cas1

 

cas2

 

Herhangi bir LB yöntemi belirleyebiliriz:

lb

 

Load Balance üzerinde diğer portların da açılıp CAS sunucularına yönlendirilmesiyle oluşan farm tablosu şöyle oldu:

farmtable

 

Exchange 2013 Load Balance bu şekilde. Diğer gelişmiş LB özelliklerine örneğin sunuculardan biri down olduğunda isteklerin artık o sunucuya gitmemesi gibi health-check oluşturma işlemlerine burada girmiyorum ancak bunlar da göz ardı edilmemeli.

Son olarak Outlook bağlantısı yapalım. Burada önemli bir husus var.

MAPI client artık RPC over HTTP ile bağlanmakta ve sunucu endpoint ismi yerine mailbox GUID kullanmakta. Böylece affinity gereksinimi neden yok daha iyi anlaşılmış oldu:

mapi

 

Herkese iyi çalışmalar.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *