Category «Exchange Servers»

Exchange 2013 – Load Balancing (DR Mode)

Exchange 2013 mimari değişikliğine uğramış bir ürün olarak karşımıza çıktı. Bunlardan en önemlilerinden çoklu yapıda oturum tutma zorunluluğunun artık olmaması. Layer7 load balancer’ların yerine Layer4 load balancer’lar kullanılabilmekte. L4 seviyesindeki balance cihazları daha ucuzdur. OWA veya RPC bağlantılarında artık session persistence gerekliliği yok. Örneğin bir session bir CAS sunucusuyla haberleştiğinde o CAS sunucusunda devam etmesi gerekmiyor. …

Exchange 2013 – “Remove Mailbox Database” Hatası

Exchange 2013’te yeni bir database oluşturup kurulumla beraber gelen database silinmek istendiğinde aşağıdaki uyarının çıkması muhtemeldir:     Mevcut mailbox’lar yeni oluşturulan database’e taşınmış olabilir ancak Discovery Search Mailbox, arşiv ve sistem mailbox’larının biri veya birkaçı eski database’te bulunduğu için bu database’i silmeden önce bunları da taşımak gereklidir. Sistem mailbox’larının kontrolü: Get-Mailbox -Database “Mailbox Database …

Exchange 2010 – Event ID 9646, MSExchangeIS

Exchange 2010’da MBX sunucusu üzerinde aşağıdaki hata meydana gelebilir. Bunun nedeni örneğin bir mailbox’ın objelerinin birden fazla paylaştırılması veya mailbox birden fazla client’a kurulduğunda anlık 32 bağlantıyı aşmış olmasıdır. Mapi session “4d2e326d-4e44-48a4-a171-00fd58e98cc4: /o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn= ” exceeded the maximum of 32 objects of type “session”. Bu sorunu gidermek adına Store Limit düzenlemesi şu …

Lync 2010 IM – Exchange 2010 SP2 Outlook WebApp Entegrasyonu

Exchange 2010 OWA’dan Lync IM kullanmak için kurulumlarda dikkat edilmesi gereken husustan bahsedeceğim. Exchange ve Lync ürünlerinde hemen her adımında sertifika konusu önemlidir. Bu nedenle, Lync OWA entegrasyonu yapıldıktan sonra “Instant Messaging isn’t available right now. The Contact List will appear when the service becomes available” şeklinde bir hata almamak için aşamaları inceleyelim: OWA’ya Lync IM eklemek …

Exchange Server 2010 – Impersonation ve EWS Editor

Exchange üzerinde bir user hesabının başka bir user hesabının mailbox’ında yetkili olması için Delegate Access yönteminin kullanıldığını biliriz. Delegate Access, one-to-one ilişkili çalışır. Daha açıkçası ACL otomatize edilmez. Siz paylaşılmış bir mailbox için ikinci, üçüncü user hesaplarına yetki vermek için manuel işlem yaparsınız. Delegate Access’in bir diğer özelliği yaygın olarak client programı üzerinden kullanılması. Herhangi …

Exchange Server 2010 – Unrecognized authentication type (504 5.7.4)

Exchange Server’ın IMAP ve POP şeklinde kullanırken MAPI client kurulumlarında “cannot connect smtp server” şeklinde ayrıntısı olmayan hata alındığında telnet ile kontrol edildiğinde; —>telnet smtp.teletek.net 587 220 mail2.teletek.net.tr … —>helo  250 mail2.teletek.net.tr Hello… —>AUTH LOGIN 504 5.7.4 Unrecognized authentication type – Hatasının anlamı, Basic authentication başarılı ancak öncesinde ek bir auth. şarta bağımlı olması. Exchange …

Exchange Server 2010 – ECP üzerinden Mailbox Import-Export Yetkisi Vermek

Exchange Server 2010’da bir kullanıcı hesabına Mailbox Import ve Export görevi EMC üzerinden verilememekte bu sebeple bu işlem komut satırından yapılmaktadır ancak bir alternatif var. ECP kullanarak yani https://exchangeservername/ecp yolundan Exchange Server Control Panel’e browser üzerinden ulaşarak da söz konusu yetki verilebilir. Aşamalara bakalım: Öncelikle administrator hesabı ile control panele giriş yapıyoruz:   Kuruluşumu Yönet …

Exchange Server 2010 SP2 – OWA’dan Mail Silme Sorunu

Exchange Server 2010’da OWA’dan mail silerken şöyle bir hata ile karşılaşılabilir: Silme teşebbüsünün sonucunda “Beklenmeyen hata” şeklinde uyarı dönmekte: Bu durumda büyük ihtimalle CAS sunucusunda IIS’te OWA dizininin bulunduğu Default Web Site üzerinde host header tanımlaması yapılmıştır. Özellikle HTTP redirect edilerek yapılandırılan OWA erişimi için host header tanımlamasına gerek yoktur. Bu kaldırıldığında mail silme işlemi …

Exchange Server 2010 POP3 ve IMAP Hesaplarına Mail Gönderme İzni Verme

Bilinen bir açıklamayla konuya giriş yapacak olursak; o da Exchange Server kullanılan ortamlarda POP3 ve IMAP hizmeti vermek pek tavsiye edilen bir durum değil zira en temelinden POP3’te mailler local bilgisayara indirilmekte, IMAP’te ise adres listesi gelmemekte. Bunu sadece Exchange hizmeti veren ortamlarda değil herhangi bir mail server kullanılan yapılarda geçerli kılmak daha doğru olacaktır. Mail server kullanım amacı itibariyle merkezi yönetim, merkezi yedekleme …

Exchange Server 2010 SP2 Kurulumunda “MSExchangeServiceHost” Hatası

Exchange Server 2010 SP2 kurulumunda Hub Transport Rolü güncelleme aşamasında aşağıdaki hata ile karşılaşılabilir: $error.Clear(); if (get-service MSExchangeServiceHost* | where {$_.name -eq “MSExchangeServiceHost”}) { restart-service MSExchangeServiceHost } Bu hataya Exchange’in kurulum dosyalarının bulunduğu yerin default olan c:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14  değil de başka bir alanda örneğin d:\  olması neden oluyor olabilir zira SP2 kurulum sırasında güncelleştireceği exchange klasörlerinin yerini nispeten …