Category «Microsoft»

Data Virtualization in SQL Server 2019

SQL Server 2019 CTP 2.2 has lots of enhancement in particular Data Warehouse(DW) and Big Data management. This post is not a “what’s new in…” post so after some brief explanations we’re going to create “virtual tables” in SQL Server that represent MongoDB table and will be able to query from SQL Server to data …

SQL Server 2016 Table Partitioning

SQL Server 2016 Standart Edition supports table partitioning. Yeah I was amazed and pleased like everybody this feature come in Standart edition. It’s available after you install SQL Server 2016 SP1 package. Table partitioning is frankly not a complete solution to get more query performance in SQL Server but it’s almost indispensable helper if considering …

Exchange 2013 – Load Balancing (DR Mode)

Exchange 2013 mimari değişikliğine uğramış bir ürün olarak karşımıza çıktı. Bunlardan en önemlilerinden çoklu yapıda oturum tutma zorunluluğunun artık olmaması. Layer7 load balancer’ların yerine Layer4 load balancer’lar kullanılabilmekte. L4 seviyesindeki balance cihazları daha ucuzdur. OWA veya RPC bağlantılarında artık session persistence gerekliliği yok. Örneğin bir session bir CAS sunucusuyla haberleştiğinde o CAS sunucusunda devam etmesi gerekmiyor. …

Exchange 2013 – “Remove Mailbox Database” Hatası

Exchange 2013’te yeni bir database oluşturup kurulumla beraber gelen database silinmek istendiğinde aşağıdaki uyarının çıkması muhtemeldir:     Mevcut mailbox’lar yeni oluşturulan database’e taşınmış olabilir ancak Discovery Search Mailbox, arşiv ve sistem mailbox’larının biri veya birkaçı eski database’te bulunduğu için bu database’i silmeden önce bunları da taşımak gereklidir. Sistem mailbox’larının kontrolü: Get-Mailbox -Database “Mailbox Database …

Exchange 2010 – Event ID 9646, MSExchangeIS

Exchange 2010’da MBX sunucusu üzerinde aşağıdaki hata meydana gelebilir. Bunun nedeni örneğin bir mailbox’ın objelerinin birden fazla paylaştırılması veya mailbox birden fazla client’a kurulduğunda anlık 32 bağlantıyı aşmış olmasıdır. Mapi session “4d2e326d-4e44-48a4-a171-00fd58e98cc4: /o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn= ” exceeded the maximum of 32 objects of type “session”. Bu sorunu gidermek adına Store Limit düzenlemesi şu …

Lync 2010 IM – Exchange 2010 SP2 Outlook WebApp Entegrasyonu

Exchange 2010 OWA’dan Lync IM kullanmak için kurulumlarda dikkat edilmesi gereken husustan bahsedeceğim. Exchange ve Lync ürünlerinde hemen her adımında sertifika konusu önemlidir. Bu nedenle, Lync OWA entegrasyonu yapıldıktan sonra “Instant Messaging isn’t available right now. The Contact List will appear when the service becomes available” şeklinde bir hata almamak için aşamaları inceleyelim: OWA’ya Lync IM eklemek …

Exchange Server 2010 – Impersonation ve EWS Editor

Exchange üzerinde bir user hesabının başka bir user hesabının mailbox’ında yetkili olması için Delegate Access yönteminin kullanıldığını biliriz. Delegate Access, one-to-one ilişkili çalışır. Daha açıkçası ACL otomatize edilmez. Siz paylaşılmış bir mailbox için ikinci, üçüncü user hesaplarına yetki vermek için manuel işlem yaparsınız. Delegate Access’in bir diğer özelliği yaygın olarak client programı üzerinden kullanılması. Herhangi …

Disable SSL 2.0 – Windows Server 2008 R2 (IIS)

Web uygulamalarının zafiyet tarama sonuçlarında pek sık görülen SSL v2 desteğinin kapatılmasının Windows sunucusunda nasıl yapılacağını kısaca açıklayalım. Sunucuda SSL support durumunu şu online araç ile kontrol edelim: http://foundeo.com/products/iis-weak-ssl-ciphers/test.cfm     Görüldüğü üzere SSL v2 açık ve kapatılması öneriliyor. Windows sunucuya gidiyor ve regedit’ten aşağıdaki yola kadar ulaşalım: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0 Burada client değil, server bazlı …

Exchange Server 2010 – Unrecognized authentication type (504 5.7.4)

Exchange Server’ın IMAP ve POP şeklinde kullanırken MAPI client kurulumlarında “cannot connect smtp server” şeklinde ayrıntısı olmayan hata alındığında telnet ile kontrol edildiğinde; —>telnet smtp.teletek.net 587 220 mail2.teletek.net.tr … —>helo  250 mail2.teletek.net.tr Hello… —>AUTH LOGIN 504 5.7.4 Unrecognized authentication type – Hatasının anlamı, Basic authentication başarılı ancak öncesinde ek bir auth. şarta bağımlı olması. Exchange …