Category «Hosting»

Hosted Lync 2010 Kurulumu – Lync Multi Tenanting (Websitepanel)

Hosted Lync kurulumunu anlatmaya çalışacağım bu yazı, tahmin edildiği gibi daha çok Hosting Provider’ları ilgilendiriyor. Sahip oldukları Datacenter ortamında yüzlerce sunucu açıp, bu sunucular arasında rahatlıkla cluster, HA çözümleri, kaynak optimasyonu ve güçlü yedekleme olanaklarıyla bu tür servisleri müşterilerine kesintisiz olarak verme şansına sahipler. Hosted servislerin hepsi Cloud Computing konusudur. Aslında burada yapıda hazırda Hosted …

Export SSL Certificate from cPANEL

cPanel üzerinden SSL sertifikasını .pfx formatında export etmek için SSH ile cPanel’e erişip root olarak oturum açtıktan sonra aşağıdaki komut çalıştırılır: openssl pkcs12 -export -out /etc/ssl/ssl-export/domainadi.pfx -inkey /etc/ssl/private/domainadi.key -in /etc/ssl/certs/domainadi.crt (örnekte export edilecek yer olarak ssl-export klasörü oluşturuldu) Komut çalıştırıldıktan sonra private key şifresi belirlenir: Export edilen pfx dosyası başka bir platforma örneğin IIS’e import …